Πληροφορίες
  • τ. Διευθυντής ορθοπεδικής κλινικής Γ.Ν. Αιγίου
  • τ. Επιμελητής Πανεπιστημιακής ορθοπεδικής κλινικής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Πατρών
  • Μετεκπαιδευθείς στην Πανεπιστημιακή ορθοπεδική κλινική Ιατρικής Σχολής Παν/μίου HUMBOLDT Βερολίνο
Χάρτης