Πληροφορίες

Υπεύθυνος ιατρός αιματολογικού - ογκολογικού Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Χάρτης