Πληροφορίες
Ναυπλίου 14, Λυδία Κώρτ, Διαμ. 1, Λεμεσός
Τηλέφωνο
Fax:
+35725369134