Πληροφορίες
Πάροδος Έλληνος Στρατιώτη, Πύργος Ηλείας, 27100
Τηλέφωνο
Χάρτης