Πληροφορίες

Αποκατάσταση:

  • Μυοσκελετικών κακώσεων,Νευρολογικών
  • Καρδιοαγγειακών & Αναπνευστικών Παθήσεων
  • Αθλητικές Κακώσεις, Μέθοδος Mc Kenzie
  • Θεραπεία κρουστικών κυμάτων (Shockwave Therapy)
  • Πισίνα- Υδροθεραπέια Ενηλίκων & Παίδων
Χάρτης