Πληροφορίες
Γρίβα Διγενή 95, Διαμ. 31, Λεμεσός
Τηλέφωνο
Fax:
+35725582590