Πληροφορίες
Ωράριο:

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 13:00 & 16:00 - 19:00 εκτός Δευτέρα.
Δευτέρα μόνο πρωί 09:00 - 13:00.

Φωτογραφίες
Χάρτης