Πληροφορίες

Η Εκδοτική - Διαφημιστική Εταιρία K & M ADVERTISING - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΠΟΥΛΙΤΙΔΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των Εκδόσεων - Διαφημίσεων από το 2004.

Έχει ως κύριο σκοπό, με καθημερινή και αδιάκοπη εργασία, να παρέχει πλειάδα αυθεντικών πληροφοριών στους πολίτες μέσα από τους επαγγελματικούς της οδηγούς και συγχρόνως να προβάλει χιλιάδες επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα.

3ης Σεπτεμβρίου 101, 10434, Αθήνα
Τηλέφωνο
Fax:
2108838316
βιογράφηση επαγγελματιών και επιχειρήσεων
ηλεκτρονικοί οδηγοί
Χάρτης
Άρθρα