Πληροφορίες
Πεντάσχινου 7, Άγιος Θεόδωρος Σκαρίνου, Λάρνακα
Τηλέφωνο
Fax:
+35724323444