Πληροφορίες

Παιδίατρος με εμπειρία στα νεογνά.

τ. Επικ. Επιμελήτρια Β’ Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Πανεπιστημιακού Γ.Ν. Λάρισας

Χάρτης