Πληροφορίες

Το ιατρείο μας αναλαμβάνει περιστατικά που αφορούν σε:

  • Αρθροσκοπήσεις
  • Αθητικές κακώσεις
  • Προσχολικός έλεγχος παιδιών
  • Τραυματιολογία
  • Προβλήματα σπονδυλικής στήλης
  • Οστεοπόρωση
  • Ολικές αρθροπλαστικές επεμβάσεις
Ωράριο:

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 14:00 & 18:00 - 20:00
εκτός Τετάρτης απογεύματος

Χάρτης