Πληροφορίες
Χρυσάνθου Επισκόπου Πάφου 2, Λεμεσός
Τηλέφωνο
Fax:
+35725350888