Πληροφορίες

Το ελαιοτριβείο δραστηριοποιείται σε:

  • Χονδρικό εμπόριο ελαιολάδου
  • Έκθλιψη ελαιοκάρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων
Χάρτης