Πληροφορίες
Φιλίνας 21, Αγία Νάπα, Αμμόχωστος
Τηλέφωνο
Fax:
+35723723229