Πληροφορίες
28ης Οκτωβρίου 1, Ιστιαία - Πλατεία Ευαγγελιστρίας, 34200
Τηλέφωνο