Πληροφορίες

Διαθέτουμε πλήρως εξοπλισμένο κινητό συνεργείο αυτοκινήτων που έρχεται σε εσάς ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση βλάβης. Με ένα τηλεφώνημα, τεχνικός της εταιρείας μας θα σας επισκεφτεί, θα εξετάσει τη ζημιά και είτε θα επισκευάσει άμεσα το αυτοκίνητό σας είτε θα το μεταφέρει στο χώρο του συνεργείου μας αν χρειάζεται περαιτέρω εργασίες για την επισκευή του.

Χάρτης