Πληροφορίες

Ηλεκτρολογικός διαγνωστικός έλεγχος, προετοιμασία ΚΤΕΟ, ηχοσυστήματα.
Ηλεκτρικά παράθυρα, μπαταρίες, δυναμό, μίζες.
Εμπόριο ανταλλακτικών, μεταχειρισμένα & καινούργια.
Χονδρική - Λιανική πώληση.

Χάρτης