Πληροφορίες
  • Οδική βοήθεια αυτοκινήτου μοτοσυκλετών ΤΑΧΙ φορτηγών
  • Γερανομεταφορές παντός τύπου
  • Ρυμούλκηση του οχήματός σας σε τοπικό συνεργείο
  • Μεταφορά επιβατικών και ελαφρών φορτηγών σε όποια κατάσταση και αν βρίσκονται
  • Μεταφορά μηχανημάτων και εμπορευμάτων
  • Ρυμούλκηση και μετάφορα μοτοσυκλετών - οχημάτων
Χάρτης