Πληροφορίες

Η εταιρεία ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΠΑΠΠΑΣ είναι μια επιχείρηση με κύριο αντικείμενο την παραγωγή ανθρακικού ασβεστίου, με υψηλής περιεκτικότητας ασβεστίου, κατάλληλο για ζωοτροφές και λιπάσματα.

Η εταιρεία «DILEYKO-PAPAS» είναι μια επιχείρηση με κύριο αντικείμενο:

  • Την παραγωγή προϊόντων και εμπορία ανθρακικού ασβεστίου
  • Την παραγωγή και εμπορία κονιαμάτων
  • Την εμπορία ζωοτροφών
Χάρτης