Πληροφορίες
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 33, Λάρνακα
Τηλέφωνο