Πληροφορίες

Ακτινοδιαγνωστικό Κέντρο Αρτα

 • Μαγνητική τομογραφία,
 • Αξονική τομογραφία,
 • Οστεοπόρωση,
 • Triplex αγγείων,
 • Υπερηχογραφία οργάνων,
 • Ψηφιακή μαστογραφία,
 • Ψηφιακό ακτινολογικό,
 • Ψηφιακό πανοραμικό,
 • Ψηφιακό κεφαλομετρικό,
 • Παρακεντήσεις μαστού,
 • Παρακεντήσεις θυρεοειδούς,

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΡΩΙ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Χάρτης